Галерия „Класика” представя

изложба – живопис

 

25 май – 25 юни 2009 г.

 

Борислав Вачев

/1914-1974/

 

Откриване: 25 май /понеделник/ от 18,30 часа

 

Галерия “Класика”

ул. „Юрий Венелин” 32

/на ъгъла с ул. „Любен Каравелов”/

тел. 02/988 24 72; 0885 171 141; 0886 164 482

e-mail: janaorlinova@yahoo.com ; galleryclassica@yahoo.com

www. art.bg./classica

Работно време:  от 11,00  до 19,00 часа /понеделник-петък/

събота 11.30 – 16.30 часа

 

Биография

Борислав Вачев

 

Художникът Борислав Вачев е роден на 14 март 1914 г. в с. Стамболово, Великотърновско в учителско семейство. Завършва гимназия във Велико Търново.

През 1945 г.  е приет в Художествената академия, специалност живопис в курса на проф. Дечко Узунов. Дипломира се през 1950 г., след което се установява в гр. Русе.

Започва да преподава рисуване в Полувисшия институт за детски учителки в гр. Русе. Под негово ръководство са възпитани стотици млади педагози. Участва в колективни изложби на русенски художници, както и в множество общи художествени изложби. Участвал е в биеналета на балканските художници в Букурещ.

Пише множество есета, разкази и стихове, посветени на селския бит и природа, които са публикувани в русенски периодични издания. Има издадена стихосбирка с любовна лирика.

Умира в гр. Русе през 1974 г.

Настоящата изложба е посветена на 95-годишнината от рождението на художника.

„Борислав Вачев е едно от забравените имена в българското изобразително изкуство. Той ни изненадва с тематичното и жанрово разнообразие на своето творчество, с богатия си пластичен език и поетично чувство. В картините му се усеща атмосферата на неговото време, те ни пренасят в един забравен, носталгичен свят – скромният свят на истинските стойности в живота и изкуството...”

Яна Орлинова

изкуствовед

 

                     Visite our exhibition and see please :

                      http://classica.art.bg/

                      for more information !

                      Tel.02/9882472

                       Jana Orlinova  :

                       galleryclassica@yahoo.com

                       Museum-gallery "Classica" -

                       32 ,Venelin Str. - the corner with Karavelov.

             

 

 

 

Biography 
 Borislav Vachev 

The Bulgarian artist Borislav Vachev -   was born on March 14-th, 1914  in the village of Stambolovo, Veliko Tarnovo in teaching family.  Graduate School in Veliko Turnovo.

 In 1945  was adopted at the Art Academy, majoring in painting course of the Professor Dechko Ouzounov.  Graduate in 1950, then settled in the town of Rousse. 

 Began to teach painting to Children Institute for teachers in the town of Rousse.  Under his leadership were educated hundreds of young teachers.Participated in group exhibitions of artists of Rousse, as well as many general art exhibitions.  He has participated in the Balkan bienalies of artists in Bucharest. 

 Wrote many essays, stories and poems dedicated to rural life and nature, which have been published in periodicals of Russe.His Poems has issued with love lyric poetry.

He died in Rousse in the 197 4 years .

The exhibition in gallery-museum "Classica" is dedicated to the 95 th anniversary of the birth of the artist.

 "Borislav Vacheva  is one of the forgotten names in Bulgarian art.  He surprised us with a thematic and genre diversity of his creativity, with its rich plastic language and poetic feeling. In his paintings you can feel the atmosphere of its time, they moved into a forgotten, nostalgic world - modest world of real values in life and art ... "

 Jana Orlinova

 
Make a Free Website with Yola.